Μια ιστορία

Οι ιστορίες είναι το χόμπι μας, από το box-stories δε θα μπορούσαν να λείπουν οι αληθινές ιστορίες που κρύβονται πίσω από τραγούδια, ταινίες και ανθρώπους